Informació anual sobre els envasos de plàstic posats al mercat nacional (declaració simplificada) del 1 de gener al 31 de març

El 29 de desembre de 2022 es va posar en funcionament el Registre de Productors de Producte, ajustat a la normativa sobre envasos i residus (Reial Decret 1055/2022). Amb aquesta normativa, qui fabriquin envasos que s’utilitzin dins del mercat espanyol, o envasin productes, han d’estar inscrits en aquest fitxer.

En el Registre d’Envasos ha de quedar constància de les diferents categories d’envasos que s’han posat en el mercat, especificant si són domèstics, comercials, industrials, d’un sol ús o reutilitzables. En el moment de dur-se a terme la inscripció, es concedeix un número de registre de productors de producte, que ha d’aparèixer a totes les factures i documentació comercial que acompanyi als productes objectes d’anotació, des de la seva posada en el mercat fins a arribar a mans de l’usuari final, aquest número de registre es compon de nou dígits més l’any de registre.

Els empresaris que constin inscrits en aquest registre, hauran de recopilar cada any natural la informació relativa als seus envasos i remetre-la a la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, existint, per a alguns supòsits concrets, un sistema de transmissió d’informació simplificada.

El termini per al report de la informació serà des de l’1 de gener fins al 31 de març de cada any. Les dades a reportar correspondran a l’any vençut.

Si teniu dubtes sobre si cal que feu la declaració anual sobre els envasos o desitgeu que ens encarreguem de la preparació i presentació contacteu amb nosaltres i us assessorarem.