DEVOLUCIÓ D’IRPF PER A PENSIONISTES MUTUALISTES EN SECTORS ESPECÍFICS

Recentment, el Tribunal Suprem ha dictat la sentència STS 255/2023, REC. CASACIÓN 5335/2021 del 28 de febrer, la qual reconeix el dret dels pensionistes de banca que van cotitzar en mutualitats laborals abans del 1978 a la devolució d’ingressos indeguts en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) Recentment, el Tribunal Suprem ha […]

INICI DE LA CAMPANYA DE LA DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI 2023

A partir del 20 d’abril Capdevila Economistes començarà la campanya de l’impost sobre la renda i l’impost del patrimoni de l’any 2023. Com cada any, ens posem a la seva disposició per confeccionar i presentar la declaració En el següent enllaç trobarà una relació detallada de la documentació necessària per tal de confeccionar i presentar […]

INFORMACIÓ ANUAL SOBRE ELS ENVASOS DE PLÀSTIC

Informació anual sobre els envasos de plàstic posats al mercat nacional (declaració simplificada) del 1 de gener al 31 de març El 29 de desembre de 2022 es va posar en funcionament el Registre de Productors de Producte, ajustat a la normativa sobre envasos i residus (Reial Decret 1055/2022). Amb aquesta normativa, qui fabriquin envasos […]

MODEL 347 DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Recordem que s’han de declarar les operacions realitzades dins de l’àmbit empresarial, professional o d’arrendament que hagin superat durant l’exercici 2023 l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs Cal tenir en compte:  Queden excloses de la declaració:  a) Les operacions subjectes a retenció per les quals s’ha d’informar anualment (models 190 de retribucions a professionals, 180 […]

MODEL 721 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE MONEDES VIRTUALS I TERMINI MODEL 720

A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant el model informatiu 721 Nou Model 721: declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger i termini pel model 720   A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant […]

MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL RDL 8/2023 (BOE 28/12/2023)

Tipus de gravamen dels aliments. Es prorroga fins al 30-06-2024 el tipus del 0% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%. Es seguirà aplicant fins al 30/06/2024 el tipus del 5% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries […]