Tipus de gravamen dels aliments.

Es prorroga fins al 30-06-2024 el tipus del 0% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

Es seguirà aplicant fins al 30/06/2024 el tipus del 5% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes:

El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,62%.

Mes informació : https://www.boe.es/eli/es/rdl/2023/12/27/8/con