A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant el model informatiu 721

Nou Model 721: declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger i termini pel model 720  

A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant el model informatiu 721.

Què és el model 721?

El model 721 és un nou model fiscal per declarar la tinença de criptomonedes a l’estranger, que començarà a aplicar-se al 2024 en referència a l’exercici del 2023. La seva finalitat és permetre a Hisenda tenir un coneixement real sobre la tinença de monedes virtuals digitals, especialment tenint en compte que moltes d’elles es troben dipositades en cases de canvi situades a l’estranger.

Qui està obligat a presentar el model 721?

Els obligats a presentar el model 721 són:

Import límit:

Només hi ha obligació de presentar el model 721 si el valor total en Euros del saldo a 31 de desembre de les criptomonedes a l’estranger supera els 50.000 euros.

Quan es presenta el model 721?

El model 721 referent a la tinença de criptomonedes durant l’exercici 2023s’haurà de presentar a partir de l’1 de gener de 2024 i fins al 31 de març de 2024.

Aquest és el mateix termini per la presentació del model 720 de declaració sobre béns i drets situats en l’estranger.

La presentació de la declaració en els anys successius només serà obligatòria quan el saldo conjunt hagi experimentat un increment superior a 20.000 euros respecte del que es va declarar a l’última declaració, o bé s’hagi extingit la titularitat. De manera, que la presentació del model 721 serà obligatòria encara que a 31.12 ja no es sigui titular de criptomonedes a l’estranger, en aquest cas s’ha d’informar dels valor al moment de l’extinció.

En cas que creieu que podeu estar obligats a presentar el model 720 o el model 721, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.