Olot: +34.972.274.441
Logo Capdevilaeconomistes

Responsabilitat tributària

El nostre client, una industria manufacturera puntera va rebre un acord de declaració de responsabilitat tributària de caràcter solidari, d’acord amb l’article 42 de la Llei General Tributària, per un deute que una empresa proveïdora del nostre client mantenia amb la Hisenda Pública. L’Agència Tributària Espanyola va acordar la derivació per col·laboració amb l’aixecament de bens o drets embargats.

El Tribunal econòmic Administratiu Regional de Catalunya, va estimar la reclamació Econòmic Administratiu presentada des del nostre despatx i va anular totalment l’acte impugnat.

Comparteix:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn