MODEL 347 DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Recordem que s’han de declarar les operacions realitzades dins de l’àmbit empresarial, professional o d’arrendament que hagin superat durant l’exercici 2023 l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs Cal tenir en compte:  Queden excloses de la declaració:  a) Les operacions subjectes a retenció per les quals s’ha d’informar anualment (models 190 de retribucions a professionals, 180 […]

MODEL 721 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE MONEDES VIRTUALS I TERMINI MODEL 720

A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant el model informatiu 721 Nou Model 721: declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger i termini pel model 720   A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant […]