MODEL 347 DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Recordem que s’han de declarar les operacions realitzades dins de l’àmbit empresarial, professional o d’arrendament que hagin superat durant l’exercici 2023 l’import de 3.005,06 €, IVA inclòs Cal tenir en compte:  Queden excloses de la declaració:  a) Les operacions subjectes a retenció per les quals s’ha d’informar anualment (models 190 de retribucions a professionals, 180 […]

MODEL 721 DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE MONEDES VIRTUALS I TERMINI MODEL 720

A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant el model informatiu 721 Nou Model 721: declaració informativa sobre monedes virtuals situades a l’estranger i termini pel model 720   A partir de l’exercici 2023 és obligatori declarar la tinença de monedes virtuals situades a l’estranger mitjançant […]

MESURES FISCALS CONTINGUDES EN EL RDL 8/2023 (BOE 28/12/2023)

Tipus de gravamen dels aliments. Es prorroga fins al 30-06-2024 el tipus del 0% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: El recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%. Es seguirà aplicant fins al 30/06/2024 el tipus del 5% de l’IVA a les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries […]

Publicada la convocatòria dels ajuts Leader 2023

Les sol·licituds es poden presentar des del 21 de desembre fins al 20 de gener. El passat dimecres 20 de desembre es va publicar la primera convocatòria d’ajuts Leader del període PEPAC 2023-2027. Els ajuts Leader són uns ajuts convocats pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i cofinançats […]